ELEMENTY TRAS KABLOWYCH – OPIS KORYT I DRABIN KABLOWYCH

Na potrzeby współpracy z branżą elektryczną przygotowaliśmy krótki artykuł, gdzie zawarte są Elementy Tras Kablowych. Powszechnie występuje elementy tras kablowych to: Koryta Kablowe, Drabiny Kablowe, Koryta Kablowe Pełne, Koryta Kablowe Perforowane, Drabiny Kablowe, Koryta Kablowe Plastikowe.
Wszystkie dostępne produkty z naszego portfolio są dostępne na naszej stronie, bądź na stronie:
https://www.basor.com/

Surowce produkcyjne:
Systemy Tras Kablowych mogą być produkowane z wielu materiałów.
Zazwyczaj są to konstrukcję stalowe, gdzie różnica polega na sposobie cynkowania.
Wyróżniamy koryta stalowe cynkowane:
– metodą Sendzimira,
– metodą zanurzeniową,
– elektrolitycznie,

Korytka kablowe mogą być również produkowane ze stali nierdzewnych (A2/A4) oraz tworzyw sztucznych, między innymi PVC.

Koryta Kablowe Pełne i Koryta Kablowe Perforowane:
Korytka Kablowe stanowiące systemy tras kablowych występują w dwóch rodzajach: pełne korytka kablowe i perforowane korytka kablowe.
Perforacje w korytach kablowych są potrzebne, ponieważ powodują zwiększenie sztywności oraz wytrzymałości danego koryta.
Zróżnicowane w zakresie szerokości, wysokości oraz grubości blach powoduje, że produkty te mogą być używane w wielu dziedzinach przemysłu.

Koryta Siatkowe:
Korytka Kablowe Siatkowe używane są w miejscach wymagających odprowadzania ciepła z instalacji kablowych, ponieważ otwarta konstrukcja pozwala na ciągły dostęp powietrza.
Korytka siatkowe znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma potrzeby dużych obciążeń. Sposób budowy umożliwia szybki dostęp do kabli i przewodów. Dodatkowe przegięcia wzmacniają konstrukcję koryt siatkowych, co ma bezpośrednie przełożenie na maksymalne obciążenie robocze.
W zależności od szerokości zmienna wartość grubości prętów

Drabinki kablowe:
Drabiny kablowe są kolejnym typem elementów tras kablowych. Są to elementy o wysokiej nośności, które posiadają wzmocnioną konstrukcję. Znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie systemy kablowe składają się
z kabli o dużej średnicy przekroju, tym samym ich waga jest wysoka. Technologia wytwarzania pozwala na produkcję drabin kablowych o długich przęsłach, ponieważ odstępy pomiędzy podporami są duże. Sposób budowy drabin kablowych umożliwia utrzymywanie dobrej wentylacji oraz chłodzenia sieci okablowania.
Ze względu na szeroki zakres wyboru z różnych szerokości oraz wysokości burt drabiny kablowe są często wybierane jako element tras kablowych

Koryta Kablowe Plastikowe:
Nowością na rynku są plastikowe koryta kablowe. Plastikowe korytka kablowe znajdują zastosowanie
w środowiskach, gdzie występują duże wymagania. Najczęściej koryta z PVC znaleźć można w oczyszczalniach ścieków, w ujęciach wody, w miejscach agresywnych środowisk chemicznych, w środowiskach morskich, górnictwie, infrastrukturze kolejowej oraz w instalacjach słonecznych.
Korytka kablowe plastikowe wykazują dużą wytrzymałość środowiskową, są odporne na utlenianie, deszcz
i wilgoć.
Korytka kablowe plastikowe występują zarówno w wersji pełnej, jak i perforowanej. Umożliwia to dobór odpowiednich koryt kablowych PCV do konkretnych instalacji w zależności od wymagań środowiskowych
i obciążeniowych.
Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem dotyczącym zastosowania koryt plastikowych w przemyśle:
http://galemsystem.pl/wp-content/uploads/2021/04/BASORPLAST-ZASTOSOWANIA.pdf